Forskare: Därför är AI:n så vaken på rasism

I en ny studie av politiska värderingar bland amerikanska anställda i den industri som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid – techbranschen – fann forskarna en ”unik” dominans av vänsterliberalism och antietablissemangstänkande.

  • Ingen annan industri- eller tjänstesektor har anställda som i så hög grad sympatiserar med vänstervärderingar (konkretiserat i exempelvis ett oproportionerligt stöd för Bernie Sanders kandidatur 2020).

  • Samtiden och framtiden är i allt högre grad digitaliserad och personer som utvecklar ny teknologi har betydande genomslag för politiska preferenser i algoritm- och applikationsdesign.

  • Studien visar en tydlig ideologisk skillnad mellan techföretagens anställda och deras chefer, där de senare är betydligt mer konservativa.

– Techbranschens ideologiska profil är helt unik och anställda i den sektorn har ett mycket större inflytande över produkternas och tjänsternas utformning än anställda i andra branscher. Att ChatGPT är så vaken i frågor om rasism och sexism är just ett exempel på denna typ av värderingsgenomslag i produktutförande, säger statsvetaren Niels Selling, forskare vid Institutet för framtidsstudier och en av forskarna bakom studien.

– Techbranschradikalismen handlar om ett nytt men avgörande medelklasskikt där privilegierade positioner inom det kapitalistiska systemet används för att reformera ordningen, säger Pontus Strimling forskningsledare för Institutet för framtidsstudiers tema ”Nya teknologier och mänsklighetens framtid” och medförfattare till studien.

Studien "Liberal and anti-establishment: An exploration of the political ideologies of American tech workers" publiceras i senaste numret av den akademiska tidskriften The Sociological Review, för en fulltexterversion kontakta kommunikatör Henric Karlsson, [email protected].

För kommentarer och fördjupning, kontakta forskarna: [email protected], +41 77 814 73 59, [email protected], +46 (0) 73-375 18 62.

Relaterade länkar

Relaterat material