Tekniken utvecklas - människans brister består

Teknologi kan användas för att göra oss smartare, friskare och vänligare. Samtidigt kan den utnyttjas för att manipulera och fjättra oss. Det är vi människor - med samma psykologiska tillkortakommanden vi alltid haft - som bestämmer vilka konsekvenser teknikutvecklingen får, inte tekniken i sig. I senaste numret av Respons recenserar Patrik Lindenfors en bok som sjunger teknikens lov lite väl högt.

"Sara Öhrvalls bok [Ditt framtida jag - hur ny teknik revolutionerar människan och gör oss starkare, smartare och vänligare] är oundgänglig läsning som sammanfattning av hur ny teknik kan förstärka det mänskliga jaget, men det saknas i mycket ett kritiskt perspektiv. Hennes beskrivning av framtidsutsikterna påminner om den optimism som fanns i internets barndom. Eftersom all kunskap fanns en knapptryckning bort skulle ingen behöva vara felinformerad. I dag vet vi att gamla vidskepelser kan kombineras med ny teknik. Våra psykologiska tillkortakommanden förblir desamma och det är svårt att förutsäga konsekvenserna av teknikutvecklingen när den samverkar med detta mänskliga tillstånd," skriver Patrik Lindenfors, forskare i biologisk och kulturell evolution vid Institutet för framtidsstudier. 

Läs artikeln här: Tekniken utvecklas men människan förblir sig lik

Han skriver vidare: 

"I centrum för all den teknikutveckling Sara Öhrvall beskriver står fortfarande människan. I grund och botten har vi samma psykologiska tillkortakommanden vi alltid haft. Människan är ett högst manipulerbart djur. Är det något erfarenheterna av internets och sociala mediers tillväxt lärt oss, så är det att vi inte kan förutsäga konsekvenserna av teknikutveckling i samverkan med det mänskliga tillståndet. Och det är inte tekniken som är problemet."

Relaterat material