Vertical farming - explainer

Vertical farming, eller vertikal odling, är en metod för att odla på höjden. Tekniken har stor potential att minska vattenförbrukning och användning av bekämpnings- och gödningsmedel i jordbruket. Avkastningen per kvadratmeter mark kan också dramatiskt höjas. Till exempel kan sallad odlas på en åttiondel av marken jämfört med traditionellt jordbruk. Men tekniken är inte utan sina utmaningar, och det är långt kvar tills den kan göra en verklig skillnad för klimatet och vår resursförbrukning. I den här videon ger Karim Atahualpa Jebari en 3 minuters grundkurs i den vertikala odlingens potential och begränsningar. 

Relaterat material