Självcensur - ett hot mot demokratin?

Att censur inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle kan alla vara överens om. Men hur är det med självcensur? Att inte känna sig trygg i att uttrycka sig fritt kan betraktas som en begränsning, men trots allt en begränsning man ålägger sig själv.

Statsvetaren Ludvig Beckman har nyligen skrivit rapporten "Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet" för Konstnärsnämnden där han försöker reda ut begreppen. Den 29 augusti presenterade han en del av sitt resonemang på Svenska dagbladets sida för kulturdebatt.

Självcensur - ett hot mot demokratin? (Svenska dagbladet)

Replik Alfons Karabuda: Digitala jättar orsakar självcensur (Svenska dagbladet)

Slutreplik Ludvig Beckman: Möjligheten att uttrycka sig är ingen rättighet (Svenska dagbladet)

Läs Ludvigs rapport (Konstnärsnämnden)

Rapporten presenterades och diskuterades på ett seminarium den 29 augusti: