Se nya kulturkartan från World Values Survey

"Om någon trodde att Sverige var ett land mitt i, landet lagom, så kan ni se på den här kulturkartan att inget kunde vara mer fel än det." Så börjar Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, sin beskrivning av den nya versionen av den så kallade Kulturkartan.

Den som har sett kartan förut i sina tidigare versioner (se kartor från 1996, 2008 och 2015 här) kan konstatera att Sverige alltså håller sin plats som extremt i relation till många av världens länder när det gäller värderingar som har att göra med traditionellt/sekulärt och överlevnad/självförverkligande.

Amerikanisering eller skandinavisering..?

I en kortföreläsning för Utbildningsradion berättar Bi om hur vissa länder har rört sig längs med spektrat sedan den senaste mätning av värderingar i världen runt 2015. Hon jämför också Sverige med USA - ett land som ligger ganska långt från Sverige på Kulturkartan och där utvecklingen i USA har börjat ta efter utvecklingen i Skandinavien. Synen på religion och klimat är andra frågor som presenteras här.

Ladda ner Kulturkartan 2020 (pdf)

Läs mer om nyaste Kulturkartan på World Values Surveys webbplats.

Den sjunde vågen

Kulturkartan 2020 är ett resultat av den sjunde vågen intervjuer av människor i hundratalet länder i världen som gjorts sedan 1980-talet. Alla data som samlats in finns tillgängliga på worldvaluessurvey.org för vem som helst att använda. I verktyget Online Analysis kan du enkelt få fram stapeldiagram över alla frågor som finns i undersökning och jämföra över länder, över tid och över olika grupper av befolkningar.

Till Online Analysis

 

Relaterat material