Hoppa till innehållet

Ny rapport om organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och olika typer av organiserad brottslighet utgör dagliga hot mot vår demokrati. De har därför haft stort inflytande på kriminalpolitiken de senaste decennierna. Kunskapen om dessa fenomen är trots detta ganska begränsad, och behovet av mer forskning har lyfts av såväl forskarsamhälle som av svenska myndigheter.

I en ny rapport presenterar vi en unik översikt över dessa miljöer, de individer som ingår i dem och hur de är sammanlänkade. Rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige finns att ladda ner och att beställa här.

För frågor om rapporten, kontakta Amir Rostami, amir.rostami@iffs.se, tel: 073-347 28 95.

Läs även rapporten Att lämna våldsbejakande extremism av Christoffer Carlsson.