Hoppa till innehållet

Mänsklighetens existens i våra händer

Under september och oktober pågår ett tvärvetenskapligt gästforskarprogram vid Göteborgs universitet som bland annat involverar tre forskare som har anknytning till institutet; Karim Jebari, Anders Sandberg och Olle Häggström. Programmet heter Existential risk to humanity och handlar om just detta - att identifiera och diskutera hot mot mot människans existens. Syftet är att försöka förstå hur dessa hot ska kunna hanteras i praktiken så att de kan avvärjas i tid.
Läs mer om programmet på gu.se

Lyssna här på hur Anders och Olle beskriver projektet i Vetandets värld.
Till Vetandets värld på SR.se

Karim Jebari blev intervjuad i P4 Västernorrland om det för nu allvarligaste hotet - kärnvapenkrig – och om varför det inte är ett bra alternativ att rädda sig ut i rymden om det väl skulle hända. Lyssna nedan, från 02:15:17.