Krigsetik och internationell rätt – en diskussion med forskare, tjänstemän och praktiker

Sommaren 2014 drog Israel igång en militär aktion kallad "Operation Protective Edge" som svar på robotskjutningar från Gaza. Konflikten gav upphov till flera frågor bland både filosofer och jurister om hur de officiella principer om krigföring som finns fungerar i praktiken. Den 11 november samlades akademiker, tjänstemän och forskare på Institutet för framtidsstudier för en gemensam diskussion.

Workshopen var ett samarbete med Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace vid Stockholms universitet, som tillsammans med Tel Aviv University sammankallat deltagarna till bordet. Filosofer, jurister och diplomater ägnade en heldag åt att bland annat diskutera användningen av lagarna jus ad bellum (rätten till krig) och jus in bello (rätten i krig), principerna om proportionalitet och nödvändighet samt det som särskilt aktualiserades i samband med Operation Protective Edge - mänskliga sköldar och plikten att evakuera.

Diskussionen sammanfattades sedan på ett frukostseminarium den 12 december där publiken också hade möjlighet att ställa frågor till panelen bestående av Helen Frowe, professor i filosofi, Adil Ahmad Haque, professor i juridik, Tomas Brundin, rådgivare vid utrikesdepartementet och Lars Christie, norsk diplomat och forskare i filosofi.

Se seminariet här (på engelska).

Relaterat material