Konstnärlig forskning - för vem?

Våren 2020 inträffade något ytterst ovanligt i högskolans värld: en doktorsavhandling blev underkänd. Att doktoranden var just Bogdan Szyber -  sedan decennier en högt ansedd scenkonstnär - gjorde inte saken mindre uppseendeväckande. Under cirka 20 år har det bedrivits konstnärlig forskning i Sverige, men vad innebär det egentligen att forska konstnärligt?

Staffan Julén, kommunikationschef och konstnärlig forskare på IFFS intervjuas i reportaget "Konstnärlig forskning- för vem?" i P1, Sveriges radio och menar att den konstnärliga forskningen måste bli mer tillgänglig:

"Jag tycker den konstnärliga forskningen är otroligt viktigt och angelägen men det krävs också att man når utanför sin egen sfär och det är det jag får hjälp med på Institutet för framtidsstudier. Vi sitter just nu med en antal projekt där vi har psykologer, sociologer, statsvetare och filosofer som är med i de konstnärliga projekten, det är enormt spännande tycker jag."

Sedan 2018 bedrivs konstnärlig forskning på IFFS som utgår ifrån konstnärernas prak­tiker – film, teater, skulptur, litteratur, måleri – och som tack vare institutets breda tvärveten­skap­liga forskar­miljö ger konstnärerna möjlighet att korsa sina undersökningar med mer traditionella vetenskapliga metoder inom IFFS, ofta med oväntade resultat som följd.

Staffan Julén arbetar just nu med projektet "Den värsta lögnen är den dokumentära" där han undersöker hur ett konstnärligt, subjektivt berättande kan utveckla dokumentärfilmen, samt försöker sprida kunskap till miljöer som normalt inte brukar ta del av konstnärlig forskning.

Relaterat material