Staffan Julén

Telefon: 073-509 92 15
Photo: Cato Lein

Jag är Kommunikationschef på Institutet för Framtidsstudier och arbetar även med ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet ”Den värsta lögnen är den dokumentära – vad innebär ett subjektivt dokumentärfilmsspråk i postsanningens tid?” där jag undersöker hur ett konstnärligt subjektivt berättande, kan utveckla dokumentärfilmen. Till grund för undersökningen ligger över 90 timmar intervjumaterial som jag under fyra år samlat in tillsammans med Svetlana Aleksijevitj till vår gemensamma långfilm ”LYUBOV – kärlek på ryska”.

Jag började min bana som filmare som assistent till Roy Andersson i början av 80-talet. Sedan 1983 har jag regisserat och producerat sammanlagt åtta internationellt prisbelönta dokumentärfilmer samt ett antal TV-dokumentärer. 

Jag har i princip arbetat som frilansare och initierat mina egna projekt i hela mitt yrkesliv. Undantag för detta är några år runt millennieskiftet då jag arbetade med s.k. nya medier bl.a. som produktionschef på Bonnier Kunskap. 

Tre nyligen publicerade arbeten

Tre ofta citerade arbeten

Se filmen: Kvinnor som du gör en man impotent

Projekt