Klimatetikprogrammet: "Tvärvetenskap när den är som bäst"

”Innovativt, ambitiöst och extremt välskött.” Det konstateras i en halvtidsutvärdering av forskningsprogrammet Klimatetik och framtida generationer som får beröm för att vara tvärvetenskap när den är som bäst.

Det sexåriga programmet (2018-2023) finansieras av Riksbankens jubileumsfond med totalt 41 miljoner kronor. De externa utvärderarna Chris Armstrong vid University of Southampton och Catriona McKinnon, University of Exeter skriver i rapporten att programmet har producerat en imponerande mängd publikationer med stor spännvidd, flera spin-off projekt som möjliggjort nya anställningar och att programmet utgör en enastående plattform för juniora forskare. De berömmer även programmets forskningsledare, professor Gustaf Arrhenius, för att ha fostrat en god intellektuell miljö och ha en klar riktning för programmets återstående tid.

Vad betyder den här utvärderingen för er forskare i programmet?

- Det är väldigt roligt att få ett sådant entusiastiskt erkännande från externa utvärderare! Jag är extra glad åt att de har uppmärksammat detta med vår genuint tvärvetenskapliga ansats, något som många pratar om men som få får att fungera i praktiken. Naturligtvis hade detta inte gått om det inte hade varit för de fantastiska forskarna i programmet och mina två biträdande forskningsledare, Krister Bykvist och Göran Duus Otterström. Och inte att förglömma, det utmärkta administrativa stödet på IFFS. Det vore mycket svårt att driva ett sådant här stort tvärvetenskapligt och internationaliserat projekt på ett universitet. Nu ser jag mycket fram emot att forska vidare tillsammans med forskarna i programmet och i alla spin-off projekt!, säger Gustaf Arrhenius.

Den övergripande frågan som forskningsprogrammet söker svar på är vad den nuvarande generationen borde göra åt klimatförändringarna givet att våra val inte bara påverkar livsvillkoren för framtida generationer utan också vilka och hur många människor som kommer att existera. 

Läs mer om programmet.

Läs projektets självutvärdering på climateethics.se

Läs också om Tipping point - konstprojekt som gjorts inom programmet  

Publikationer från forskningsprogrammet i urval:

Arrhenius, G. (Forthcoming) Population paradoxes without transitivity. In Arrhenius G., et al. (eds.). Oxford Handbook of Population Ethics. Oxford University Press.

Arrhenius, G., & Andersson, E. (Forthcoming) Constructivist contractualism and future generations. In Gardiner, S.M. (ed.) The Oxford Handbook of Intergenerational Ethics, Oxford University Press.

Arrhenius, G., Budolfson, M., & Spears, D (2021). Does climate change policy depend importantly on population ethics?: Deflationary Responses to the Challenges of Population Ethics for Public Policy. In Mark Budolfson, Tristram Mcpherson and David Plunkett (eds) Philosophy and Climate Change. Oxford University Press.

Arrhenius, G., Bykvist, K., Campbell, T., & Finneron-Burns, E. (eds.). (Forthcoming 2021). Oxford Handbook of Population Ethics. Oxford University Press (read introduction and the papers in this list)

Broome, J. (2019). Against denialism. The Monist, 102 (1), 110-129.

Bykvist, K. & Campbell, T. (Forthcoming 2021) Frick’s defence of procreative asymmetry. Climate Ethics Preprints vol 4, Institute for Futures Studies.

Bykvist, K. (Forthcoming) Evaluative uncertainty and population ethics. In Arrhenius, G., et al. (eds.). Oxford Handbook of Population Ethics. Oxford University Press.

Bykvist, K., MacAskill, W., Ord, T. (2020). Moral Uncertainty. Oxford University Press (esp. chs. 1, 2, and 8)

Caney, S. (2020). Human Rights, Population and Climate Change. in Kande et. al. (eds.) Human Rights and 21st Century Challenges. Oxford University Press.

Duus-Otterström, G. & Hjorten, D. (2019). Consumption-based emissions accounting: The normative debate. Environmental Politics, 28(5): 866-885

Fairbrother, M., Arrhenius, G., Bykvist, K. & Campbell, T. (2021) Governing for Future Generations: How Political Trust Shapes Attitudes towards Climate and Debt Policies. Frontiers of Political Science. 3:656053

Fleurbaey, M., Ferranna, M., Budolfson, M., Dennig, F., Mintz-Woo, K., Socolow, R., Spears, D. & Zuber, S., (2019). The social cost of carbon: Valuing inequality, risk, and population for climate policy. The Monist, 102(1), 84-109.

Greaves, G. (2019) Climate Change and Optimum Population. The Monist, 102(1): 42–65

Greaves, H., & MacAskill, W. (2019) The case for strong longtermism (No. 7-2019). Global Priorities Institute Working Paper Series. GPI Working Paper.

Roberts, M.A. (Forthcoming) The Nonidentity Problem and the Better Chance Puzzle. In Arrhenius, G. et al. (eds.) Oxford Handbook of Population Ethics. Oxford University Press.

Steele, K. (Forthcoming) Pareto Improvements and Feasible Climate Solutions. In M. Budolfson, T. McPherson and D. Plunkett (eds.) Philosophy and Climate Change. Oxford University Press. 346–369.

Stefánsson, H.O. (2020). Catastrophic risk. Philosophy Compass.

   

 

Relaterat material