Karim Jebari om den nära framtiden

Ökad polarisering på grund av ökad ojämlikhet. Men kanske också storskaliga initiativ som på riktigt kan göra något åt klimatförändringarna. Karim Jebari är en av fyra forskare och författare som intervjuas i DN om den nära framtiden. 

Fossilfritt stål har varit på tapeten de senaste veckorna. Två stora satsningar i Sverige siktar på att tillverka stål på nya sätt och därmed sänka stålsektorns stora andel av de globala koldioxidutsläppen. I Boden vill en samling investerare genom bolaget H2 Green Steel bygga ett fossilfritt stålverk och i Luleå finns Hybrit, ett projekt som startats av de statliga bolagen LKAB, SSAB och Vattenfall, också de med siktet mot fossilfritt stål. Projekten sätter fingret på att folkrörelser och opinionsbildning inte räcker för att åstadkomma förändringar, företag och stater måste också ta ett gemensamt ansvar och Karim Jebari påpekar att det inte funnits någon folklig mobilisering kring till exempel Hybrit.

- Det är ett projekt som statliga företag och tjänstemän har grävt fram. Populära rörelser är inte alltid så bra på konstruktiva lösningar, säger Karim Jebari till DN.  

I den nära framtiden ser han också risk för ökad polarisering mellan olika grupper i samhället på grund av ökad ojämlikhet. 

- Det gör att det uppstår slitningar i samhället. Det har inte minst coronapandemin visat, när folk i förorterna inte får möjlighet att testa sig i samma utsträckning, säger Karim Jebari i DN. 

Läs hela artikeln: Kommer historien att upprepa sig på det nya 20-talet?

 

Relaterat material