Video: Konferens om basinkomst

En konferens om basinkomst arrangerad nyligen av Oslo Metropolitan University (OsloMet) tog sin utgångspunkt i IFFS-rapporten Basinkomstens nya våg (2020). Simon Birnbaum, forskare affilierad vid IFFS och författare till rapporten var en av talarna. 

Flera medier i Oslo uppmärksammade konferensen. Tidningen Morgenbladet till exempel som intervjuade Simon Birnbaum, där han efterlyste att politiken bör lära av forskningen om de många experiment som nu finns med basinkomst.

Ett argument för basinkomst är att det avhjälper många problem som associeras med fattigdom. Bland annat att fattigdom suger energi och påverkar människors kognitiva förmågor negativt, vilket får mängder med andra negativa konsekvenser, påpekar Simon Birnbaum.

– Det är svårt att lösa ett avancerat matematiskt problem med en bisvärm runt huvudet. Vi måste ta reda på hur vi kan förebygga oönskade inlåsningseffekter som begränsar eller låser fast människor i vissa roller på ett sätt som kan vara tragiskt på personlig och social nivå, men också har problematiska samhällsekonomiska konsekvenser på sikt, säger Birnbaum till Morgenbladet.

Försök med basinkomst har bland annat gjorts i Kanada och Kenya vilka har visat att basinkomst till alla under en viss inkomstnivå i ett område ger flera sociala och kulturella ringar på vattnet.

– Det kanadensiska experimentet visade att även de som inte hade rätt till basinkomst påverkades av att den sociala dynamiken förändrades, säger Birnbaum till Morgenbladet. 

Konferensen finns att se i sin helhet här. (Simon Birnbaums föreläsning börjar cirka nio minuter in i sändningen.) 

 

 

Relaterat material