Framgång eller fiasko på klimatmötet i Glasgow? Intervju med Karin Bäckstrand

De politiska ledarna är samlade i Glasgow för ännu ett klimatmöte. Enligt en analys av världens länders nuvarande åtaganden och löften är vi på väg mot 2,6-3 graders uppvärmning mot slutet av århundradet, även om alla löften infrias. Och det är långt ifrån säkert. Världens klimatpolitik har hittills kantats av otillräckligthet och brutna löften. Vi pratar med Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, forskare vid Institutet för framtidsstudier och ledamot av det klimatpolitiska rådet i Sverige. Hon är i Glasgow, bland annat för en lansering av ett internationellt nätverk för klimatpolitiska råd. Kan sådana här råd om de inrättas i fler länder sätta ökad press på regeringar att faktiskt leva upp till de stora orden som levereras på de årliga klimatmötena?

Vi pratar också om hennes forskningsprojekt på IFFS som undersöker icke-statliga organisationers roll i uppfyllandet av Agenda 2030. Samt om vilken roll forskare ska, och bör ha, för att kommunicera och sätta press på politiker i klimatarbetet. 

Relaterat material