Effektivt eller inte? Filosofen om regeringens budskap om smittspridningen

Erik Angner, professor i praktisk filosofi och forskare på Institutet för framtidsstudier intervjuas i Dagens Nyheter om regeringens senaste besked om begränsning av allmänna sammankomster. Kommer folk att förändra sitt beteende?  

Den 17 november meddelade regeringen om att man ämnar komma med ett lagförslag att begränsa allmänna sammankomster till åtta personer. Stefan Löfven meddelade även att regeringen förväntar sig att den här lagstiftningen ska råda som norm även i andra sammanhang som inte är att betrakta som allmän sammankomst. Ställ in middagsbjudningar, gå inte på festen, håll dig borta från bibliotek och gym. Det var budskapet. 

Tidigare har myndigheterna jobbat med rekommendationer, inte lagar, för att förhindra stora sammankomster. Har regeringen bytt taktik? Inte nödvändigtvis, menar filosofiprofessorn, beteendevetaren och ekonomen Erik Angner som intervjuas i DN om åtgärderna. Han tror att de kommer att vara effektiva. Men inte för att det handlar om en lag.

 Jag tror att just den här insatsen kan hjälpa, men inte för att det är ett förbud i sig utan för att det sänder en tydlig signal. Det kan ju verka som ett brott mot den tidigare strategin när man jobbade med råd och information, men jag tror inte att det är det. Man tänker fortfarande att folk vill göra rätt och använder den här lagstiftningen som en signal om att ”så här ska ni göra”. Regeringen vill inte ställa sig och bara upprepa samma saker om att hur viktigt det är att ta ansvar. Nu skruvar man upp volymen och flyttar fram positionerna, så hoppas man att budskapet går fram, säger han till DN. 

Lagen betyder inte att gym, bibliotek eller köpcenter måste stänga. Men sänder inte det här dubbla budskap? Tvärt om menar Erik Angner. Det skulle kunna vara mer förvirrande om man började stänga ner olika kategorier av verksamheter tror han. 

– Skarp lagstiftning är ett trubbigt verktyg som kan missa sådant som är smittskyddsmässigt osäkert och begränsa aktiviteter som kan gå att göra säkert. Sedan handlar det om definition, om gymmen ska stängas så vad är ett gym: simhallar, basketplaner, klätterväggar? Jag tror fördelen med den här begränsningen är att de flesta kan ta till sig den och förstår vad de vill ha sagt, säger han till Dagens Nyheter.

Läs hela artikeln här: Därför kan regeringens budskap fungera