Den nya fattigdomen

Kan man prata om fattigdom i Sverige idag? De flesta förknippar väl fattigdom med materiell nöd, men den är så gott som utraderad idag. Ändå är fattigdomens fördelning, utveckling, orsaker och konsekvenser fortsatt föremål för forskning, utredningar och debatter.

I häftet Den nya fattigdomen berättar Carina Mood och Jan O. Jonsson, båda professorer i sociologi vid Institutet för Social Forskning på Stockholms universitet som är knutna till institutet, om hur man kan se på fattigdom idag. De talar bland annat om att fattigdom också kan förstås i termer av socialt utanförskap. Hur begränsar vår tillgång till resurser våra möjligheter att delta i samhällslivet på samma villkor som andra?

På knappt 50 nätta sidor går de igenom en mängd fakta om fattigdomens utveckling, om barns ekonomiska situation, om fattigdomens varaktighet och konsekvenser, allt i en svensk kontext. 

Häftet utgör ett av flera som ingår i Riksbankens jubileumsfonds årsbox 2019: Det nya Sverige.

Här kan du ladda ned eller beställa Den nya fattigdomen, i fickformat.