Debatt: Om högskolans eventuella ledarskapsproblem

Sveriges universitet och högskolor lider av ett ledarskapsproblem. Det skrev Näringslivets forskningsberedning på DN Debatt den 18 september. Debattinlägget lanserar rapporten Forskningspolitikens glömda fråga: Sveriges akademiska ledarskap, finansierad av Svenskt Näringsliv.

I rapporten dras tre slutsatser som presenteras i debattartikeln:

  1. Studenternas och de universitetsanställdas reella beslutandemakt över rektorstillsättningarna måste strypas.
  2. Transparensen vid chefstillsättningar måste minska.
  3. Möjligheterna att avsätta svaga rektorer måste öka.

I en replik den 20 september svarar professorerna Gustaf Arrhenius, Li Bennich-Björkman och Ulf Danielsson samt docent Shirin Ahlbäck Öberg att det snarare är de åtgärder som rapporten pekar ut som nödvändiga, som orsakar problem.

"Näringslivets forskningsberedning – finansierat av Svenskt Näringsliv – argumenterar för att strypa lärare och studenters inflytande över hur universiteten styrs. Man vill istället införa en toppstyrning där de akademiska ledarna utses i slutna styrelserum och rektorer tillsätts och avsätts efter utfallet i kvartalsrapporterna. Handplockade chefer skall fördela forskningsmedel efter hur väl de externa anslagen faller ut och forskningsområden helt avvecklas om de inte kortsiktigt bidrar till universitetets ekonomi och positiva utveckling på rankinglistorna."

Läs "Minska anställdas inflytande över rektorstillsättningar"
Läs repliken "Svenskt näringsliv bör ta avstånd från rapporten"