Barn och klimat: "För komplicerat för ett enkelt svar"

Enligt en uppmärksammad studie från 2017 är den mest effektiva åtgärden en individ kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp att skaffa ett färre barn än man tänkt. "Sättet de har räknat ut detta baseras på att framtida generationer kommer att leva på samma sätt som vi gör nu, men det kan ju lika gärna bli så att framtida generationer har ett betydligt lägre klimatavtryck. Då minskas den siffran mycket, säger Olle Torpman, filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier som intervjuas i Nynäshamns Posten

Det gäller att tänka på detaljerna, menar Olle Torpman. Vad som är bra eller dåligt för klimatet är oftast inte en helt okomplicerad fråga. 

- Att äta kött till exempel, det beror ju helt på var köttet kommer ifrån. En person som bara äter viltkött som denne jagat själv kan ju ha samma koldioxidutsläpp som en vegan. Samma sak gäller med barn. Om man uppfostrar sina barn till att bli masskonsumenter som flyger till Dubai tre gånger om året kommer det att ge ett större utsläpp än om man uppfostrar sina barn till att tänka på klimatet och sprida kunskap kring positiva förändringar. Det går inte att ge ett enkelt svar på ett komplicerat problem, säger Olle Torpman. 

Relaterat material