"Många fel om befolkningsökningens roll i klimatfrågan"


Två professorer i ekologi vid Göteborgs Universitet hävdar felaktigt att sambandet mellan befolkning och miljöpåverkan inte studeras och ger därtill en skev bild befolkningsutvecklingens betydelse för våra möjligheter att hantera klimatutmaningarna, menar tre klimatforskare vid Institutet för framtidsstudier i en artikel på DN Debatt. "En minskad befolkningsökning under de återstående åren till 2030 kan omöjligen ha en sådan effekt så att målen nås till dess. För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader är tiden knapp och därför bör fokus vara på att drastiskt minska konsumtionen av kol, olja och gas i den utvecklade världen."

Den globala befolkningens storlek är naturligtvis av stor betydelse på lång sikt, men all forskning visar att de mest effektiva medlen för att minska befolkningsökningen är satsningar på utbildning, ekonomisk tillväxt och sexuell- och reproduktiv hälsa. Och samtliga dessa målsättningar återfinns redan klart och tydligt bland de Globala målen (till exempel 3, 4, 5 och 8). "Det finns alltså inget skäl för att tillfoga ett specifikt mål om att minska världens befolkning" skriver Olle Torpman, Henrik Andersson och Eric Brandstedt i den debatt i Dagens Nyheter om befolkning och klimat som initierades av Göteborgsprofessorerna Frank Götmark och Malte Andersson.