Amir Rostami hos justitieminister Morgan Johansson

Gängbrottsligheten har de senaste åren rönt allt större uppmärksamhet i Sverige och en av de forskare som ofta uttalar sig i frågan är kriminologen Amir Rostami. Han har tillsammans med andra forskare på Institutet för framtidsstudier studerat den organiserade brottsligheten i Sverige under flera år, och är en av författarna till rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige som gavs ut 2018 och fortfarande är högst aktuell.

Denna vecka var Rostami inbjuden av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att delta på ett informationsmöte om organiserad brottslighet, dess utveckling och motåtgärder. Rostami framhöll där vikten av en sammanhållen strategi för framgång i bekämpningen av organiserad brottslighet.

Förra året gav Kronprinsessan och Prins Daniel företräde för Rostami där han diskuterade utvecklingen av organiserad brottslighet, gängkriminalitet och extremism.

Två forskningsprojekt om gängkriminalitet som pågår på Institutet för framtidsstudier idag: 
Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer
V
åldsbejakande hot och inre säkerhet - forskning i samarbete mellan Sverige och Kanada