20 miljoner till forskningsprogram om Agenda 2030

Projektet Transformativa partnerskap för hållbar utveckling har beviljats 20 miljoner av forskningsrådet Formas. 

Projektets hela titel är "Transformativa partnerskap för hållbar utveckling - en analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala målen och Agenda 2030". Det leds av Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. 

Studera privat-offentliga partnerskap

Syftet med projektet är att studera om, hur och när så kallade privat-offentliga partnerskap kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030Privat-offentliga partnerskap (PPP) har på senare tid fått betydande uppmärksamhet på den globala nivån. Som en del av Agenda 2030 deklarerade FN:s medlemsländer att hållbar utveckling ska uppnås i partnerskap med flera aktörer, såsom stater, näringslivet, städer och civilsamhället. Men kan dessa partnerskap under Agenda 2030 bidra till förverkligandet av de globala målen? Hur ska de i så fall utformas? Resultaten kommer att ha betydelse för hur privat-offentliga partnerskap bör utformas och styras för att bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Projektet är ett samarbete mellan Institutet för framtidsstudier och statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Från Institutet för framtidsstudier deltar även Faradj Koliev, fil.dr i statsvetenskap. Även forskare från Lunds universitet (Magdalena Bexell och Kristina Jönsson ) samt från Institute for Environmental studies på Vriije Universitet Amsterdam (Oscar Wiederberg Philipp Pattberg) deltar i projektet. 

Forskning med hög relevans för FN:s hållbarhetsmål

Projektet beviljades medel ur Formas utlysning "Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen" med syfte att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Intresset för utlysning var stort och utökades från 100 miljoner till 210 miljoner kronor för att möta intresset från forskarsamhället. Totalt 174 projektansökningar kom in. 11 beviljades anslag om mellan tio till 20 miljoner kronor vardera.

- En mix av nydanande idéer, skickliga forskare och en samverkan utöver det vanliga ger de här projekten alla förutsättningar att verkligen bidra med kunskap till arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen, säger Katarina Buhr, forskningssekreterare på Formas, i en nyhet på Formas hemsida. 

Mer information om utlysningen finns på Formas hemsida

Mer information om projektet kommer inom kort. 

Relaterat material