Öppet seminarium

Frukostseminarium: Hur går det för våra unga vuxna?

Datum: 24 maj 2018
Tid: 08:30-10:00

Vad gör unga vuxna i 19–20-årsåldern i Sverige idag? Vem arbetar, vem studerar och vem går arbetslös? Hur ser deras levnadsvillkor ut, hur trivs de med sin situation, och hur ser de på sin framtid? Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar innehåll ur rapporten Hur går det för våra unga vuxna? En rapport om sysselsättning och levnadsvillkor.

Rapporten bygger på en riksrepresentativ undersökning där unga själva har rapporterat om sin situation. Det handlar om arbete och studier, om ekonomi och mående, och om hur man ser på den egna framtiden. Med hjälp av det breda underlaget identifieras också en en stor minoritet som befinner sig i en potentiellt sårbar situation. Författarna konstaterar att om man vill identifiera personer som kan komma att få problem i denna viktiga övergångsperiod i livet, så räcker det inte att bara fokusera på den grupp som för tillfället varken arbetar eller studerar. Istället presenterar de olika sätt att synliggöra just sårbarhet.

Medverkande
Carina Mood, professor i sociologi
Stephanie Plenty
, fil.dr. i psykologi
Frida Rudolphi, fil.dr. i sociologi

Kommentar av Susanna Holzer, senior analytiker på ESF-rådet.

Tid: Torsdag 24 maj, kl. 08.30–10.00, enklare frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm.

Rapporten kommer att delas ut i samband med seminariet.

Anmäl dig här för att försäkra dig om en plats!


Tidigare aktiviteter och dokumentation