Isabela Hazin

Photo: Cato Lein

Jag har en kandidatexamen i biologi från Federal University of Pernambuco, Brasilien, och en master i Human Evolution and Biology från University of Coimbra, Portugal.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag som forskningsassistent i projektet Förutsägelser av opinionsförändring i moralfrågor: Ett korskulturellt test av en ny teori, som leds av Pontus Strimling och Kimmo Eriksson. Projektet undersöker hur människors åsikter i moralfrågor förändras över tid. Hur förhåller sig förändringen till argument som har med skada och rättvisa att göra och hur påverkar de hur snabbt förändringen sker? Mitt arbete består i att hjälpa till med insamling, behandling och analys av opinionsdata.

Publikationer

Projekt