Andreas Gustafsson

Jag arbetar som forskningsassistent inom projektet SEMI - Integration av unga i ett flerdimensionellt perspektiv. Inom projektet så studerar jag integration inom utbildning med fokus på studieval och studieutfall för ungdomar och unga vuxna med svensk respektive utländsk bakgrund. Jag använder i huvudsak registerdata men jag arbetar också med data från enkätundersökningen CILS4EU.

Sedan tidigare har jag en kandidatexamen inom biologi med inriktning ekologi och evolutionsbiologi samt en masterexamen i sociologisk demografi från Stockholms universitet. Jag arbetar även vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Projekt