Lily Wahlman

Tillsammans med kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki jobbar jag i projektet ”Effekter av SIG i Stockholm” med målet att förbättra kunskapsläget kring sociala insatsgrupper (SIG). SIG en metod där olika samhällsaktörer samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar och unga vuxna att lämna en kriminell livsstil. Det råder emellertid oklarheter kring de långsiktiga effekterna av SIG, något som föreliggande forskningsprojekt ämnar ge svar på.

Efter att ha tagit min masterexamen i kriminologi vid Stockholms universitet läste jag till kandidat i psykologi vid Linnéuniversitetet. Min förhoppning är att i senare skede kunna bedriva studier på doktorsnivå.

Publikationer