Simon Karlsson

Jag har en masterexamen i psykologi samt en kandidatexamen i statsvetenskap och psykologi.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag i forskningsgruppen ledd av Pontus Strimling. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar akademiskt skrivande, enkätdesign samt insamling, bearbetning och analys av data.