Text och stil

Text och stil är en satsning av Stiftelsen Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier som under 2021-2024 erbjuder alla svenska universitet gratis skrivcoachning med författaren Magnus Linton. Projektet riktar sig till både juniora och seniora forskare vid landets alla lärosäten. Under hösten 2024 ges 25 interaktiva workshops om skrivande, 25 inspirerande föreläsningar om textberättandets tekniker och utmaningar och under senhösten arrangeras en tvådagars skrivarskola i Stockholm. Lista dig här för att inte missa utskick om kommande verksamhet.

Läs också: Språkhjälp gav forskare mer pengar


Arrangemang höst 2024:

# Föreläsningar/seminarier. Under hösten ges 25 föreläsningar (plus frågor och diskussion) på tema ”Levande text – hur byggs den?” eller "Forskarens klassiska fällor" i form av ett inspirerande engångstillfälle á max två timmar. Arrangemanget fungerar bra i kick off-sammanhang, doktorand- eller andra forskargrupper som vill utveckla sitt skrivande eller på temadagar och andra initiativ där forskningskommunikation eller ett bredare berättande står i fokus. En föreläsning kan också inleda ett längre block, till exempel halvdag, där en workshop (för ett mindre antal föranmälda) följer på en föreläsning (för en större publik).

# Interaktiva workshops. I grupper om max sex deltagare diskuteras/redigeras deltagarnas egna texter under Magnus Lintons ledning. Fokus ligger på tekniker för att inleda, gestalta, sammanfatta, exemplifiera, tajta och skapa rytm och symmetri i text/berättelser på poängförhöjande sätt. Om eget aktuellt material saknas görs workshops med annat exempelmaterial som skickas ut och läses inför vid sammankomsten. Vid sådana tillfällen kan deltagarantalet vara 12. Genomförandeformatet är här att projektledaren reser till olika universitet och att workshopen (2-3 timmar) görs på plats på respektive institution.

Exempel på föreläsningar och workshops.
Intresseanmälan workshop och/eller föreläsning.

# Skrivarskola för forskare. En tvådagskurs för tio forskare (som redan har en tydlig bokidé/ambition) förlagd till Stockholm med Magnus Linton som kursledare. Med utgångspunkt i egna texter analyseras och praktiseras olika tekniker och möjligheter i sakprosaförfattandets utmaningar. Hur skiljer sig essäns anslag från den akademiska artikeln? Hur strukturerar man en bok för en bredare publik? Vilka är akademikerns klassiska fällor och hur undviker man dem? Hur pressar man essensen ur ett illustrativt exempel? Vilken roll spelar rytm, spänst och variation i framställningen? I kursen ingår också en orientering i den svenska bokmarknaden, grunderna i hur man närmar sig ett förlag och vad ett synopsis till en fackbok bör innehålla. (För ungefärligt upplägg och innehåll, se skrivarskolans program 2022). Kursen definitiva datum spikas i maj när deltagarna tagit ut, men kommer att ligga i november eller början av december.

Intresseanmälan Skrivarskolan 2024.

Frågor?
Mejla: [email protected]

Se videoklipp från seminarium. 
Svar på vanliga frågor.
Läs mer: "Lintons viktiga mission väcker skrivlusten"
Läs mer: Projektets bakgrund


Press om  boken Text & Stil:

"Sprängfylld med goda tips och skrivråd till den som vill bli en bättre sakprosaförfattare." //Victor Malm i Expressen 
 
”En akademisk skrivhandbok som återtar den skrivglädje utbildningsindustrins osunda publiceringslogik försökt ta död på. //Alexandra Borg i Dagens Nyheter 

”Text & Stil är en härligt uppfriskande bok att läsa som väcker svår lust att skriva” //Johan Östling i Svenska Dagbladet

”Hans synpunkter och exempel är suveräna.” //Claes Sandgren i Respons

"Aspektrikedomen, exemplen, varianterna, de enskilda reflektionerna – här är de verkliga poängerna i Lintons bok … Samhällsvetare bör läsa honom. De kommer att glädjas (över nya insikter, över att de gör saker bra) och generas (över att de gör dåliga saker, som alltså kan bli bättre)." //Bo Isenberg i Statsvetenskaplig tidskrift

”En utmärkt skrivhandbok av en av Sveriges skickligaste idéskribenter.” // Ida Ölmedal i Sydsvenskan

Köp boken Text & Stil – om konsten att berätta med vetenskap