Text och stil

Text och stil är en satsning av Stiftelsen Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier, som under 2021 erbjuder alla svenska universitet gratis skrivcoachning med författaren Magnus Linton. Projektet riktar sig till både juniora och seniora forskare vid landets alla lärosäten. Under vår och höst ges 15 interaktiva workshops om skrivande, 30 inspirerande föreläsningar om textberättandets tekniker och utmaningar och under senhösten arrangeras en tvådagars skrivarskola i Stockholm.

Välkommen att boka ett arrangemang nedan. Först till kvarn.

Läs också: Språkhjälp gav forskare mer pengar


Arrangemang vår/höst 2021:

# Interaktiva workshops. I grupper om max sex deltagare diskuteras/redigeras deltagarnas egna texter under Magnus Lintons ledning. Fokus ligger på tekniker för att tajta, gestalta, korta, sammanfatta och inleda text/berättelser på poängförhöjande sätt. Om eget aktuellt material saknas görs workshops med annat exempelmaterial som i så fall redigeras, analyseras och arbetas om vid sammankomsten. Vid sådana tillfällen kan deltagarantalet vara 12. Genomförandeformatet är här att projektledaren reser till olika universitet och att workshopen (halvdag) görs på plats på respektive institution (eller digitalt, beroende på pandemisituation). Läs mer om idéer och exempel på workshops.

# Föreläsningar/seminarier. Under året ges 30 föreläsningar plus diskussion på tema ”Levande text – hur byggs den?” eller på engelska ”Text, meaning, joy – seven written ways to greater impact”, i form av ett inspirerande engångstillfälle á max två timmar. Arrangemanget fungerar bra i kick off-sammanhang, doktorand- eller andra forskargrupper som vill utveckla sitt skrivande eller temadagar och andra initiativ där ett bredare berättande står i fokus.

# Skrivarskola för forskare (Stockholm 25-26 november 2021). En tvådagarskurs för tolv forskare förlagd till Stockholm med Magnus Linton som kursledare. Med utgångspunkt i egna texter analyseras och praktiseras olika tekniker och möjligheter i sakprosaförfattandets utmaningar. Hur skiljer sig essäns anslag från den akademiska artikeln? Hur strukturerar man en bok för en bredare publik? Vilka är akademikerns klassiska fällor och hur undviker man dem? Hur pressar man essensen ur ett illustrativt exempel? Vilken roll spelar rytm, spänst och variation i framställningen? I kursen ingår också en orientering i den svenska bokmarknaden, grunderna i hur man närmar sig ett förlag och vad ett synopsis till en fackbok bör innehålla.

Intresseanmälan skrivarskolan.
Intresseanmälan workshop/föreläsning. (OBS nu, fr o m 6/5, FULLBOKAT. För eventuella föreläsningar se kommentar och höstens schema.)

Frågor?
Mejla: textochstil@iffs.se

Se videoklipp från seminarium. 
Svar på vanliga frågor.
Läs mer: "Lintons viktiga mission väcker skrivlusten"
Läs mer: Projektets bakgrund


Press om  boken Text & Stil:

"Sprängfylld med goda och skrivråd till den som vill bli en bättre sakprosaförfattare." //Victor Malm i Expressen 
 
”En akademisk skrivhandbok som återtar den skrivglädje utbildningsindustrins osunda publiceringslogik försökt ta död på. //Alexandra Borg i Dagens Nyheter 

”Text & Stil är en härligt uppfriskande bok att läsa som väcker svår lust att skriva” //Johan Östling i Svenska Dagbladet

”Hans synpunkter och exempel är suveräna.” //Claes Sandgren i Respons

"Aspektrikedomen, exemplen, varianterna, de enskilda reflektionerna – här är de verkliga poängerna i Lintons bok … Samhällsvetare bör läsa honom. De kommer att glädjas (över nya insikter, över att de gör saker bra) och generas (över att de gör dåliga saker, som alltså kan bli bättre)." //Bo Isenberg i Statsvetenskaplig tidskrift

Köp boken Text & Stil – om konsten att berätta med vetenskap