Erkännandets sociologi

Publikationsår: 2015

Törnqvist, Maria

i: Sociologi genom litteratur, red. Christoffer Edling och Jens Rydgren. Lund: Arkiv förlag.

Sociologi genom litteratur tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.

 

Publikationsår: 2015

Törnqvist, Maria ,

i: Sociologi genom litteratur, red. Christoffer Edling och Jens Rydgren. Lund: Arkiv förlag.

Sociologi genom litteratur tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.