Det handlar om klass: Om varför barn till utrikes födda har lägre betyg men högre ambitioner

Tidigare forskning har visat att barn till utrikes födda föräldrar visar upp sämre resultat i skolan är barn med åtminstone en svenskfödd förälder. Ändå har det högre ambitioner med sin utbildning och söker till exempel oftare till högskoleförberedande gymnasieprogram. Hur detta kan komma sig har nu Per Engzell, nybliven doktor i sociologi spridit nytt ljus över.

Allt är relativt. Så också utbildningsgrad. En utbildning som är kortare än genomsnittet i Sverige kan vara en elitutbildning i det land föräldrarna kommer ifrån. Den här aspekten har Per studerat och det visar sig förklara det till synes märkliga i situationen.

Såhär skriver Stockholms universitet i sitt pressmeddelande om Pers avhandling:

"Studien visar att om föräldrarna kommer från en mer högutbildad grupp i ursprungslandet än snittet, strävar också deras barn i stor utsträckning mot akademiska studier och högre positioner i samhället. Det här är något som man inte har kunnat bevisa lika tydligt i tidigare forskning. En tolkning är att barnen eftersträvar en position liknande den som föräldrarna haft i ursprungslandet.

– Studien visar hur generella sociala mekanismer kan förklara skillnader mellan olika etniska grupper. Det handlar inte om att grupperna är kulturellt fundamentalt skilda, säger Per Engzell."

Sociologer mäter ofta klass genom att jämföra individers yrken. Men väl i Sverige upplever många utlandsfödda en klassresa nedåt – många har yrken som inte motsvarar deras socioekonomiska status i ursprungslandet. Därför kan man få en bättre uppfattning om föräldrarnas sociala bakgrund om man tittar på deras utbildningsnivå i ursprungslandet, än om man tittar på vilket yrke de har i Sverige.

– Integrationen är en av de absolut största politiska utmaningarna vi har idag. Det är viktigt att skaffa den här kunskapen för att se vad som är problemet och vad som inte är det när vi vill hjälpa de här grupperna, säger Per Engzell."

Per Engzell, som sedan ett par veckor tillbaka kan titulera sig fil.dr. i sociologi, är involverad i projektet Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle.

Läs hela pressmeddelandet här
Avhandlingen i sin helhet hittar du på Stockholms universitets webbplats
Läs en ledare i DN som utgår ifrån Pers avhandling: "Det beror på klass, inte kultur"
Läs mer om Per Engzel

Relaterat material