Innehåll i Framtider 2019/2

Tema klimat: Politik och väljarstöd 2019

 

Är det möjligt att utforma en klimatpolitik som
både är effektiv och har folkets stöd?

Klimatförändringarna utgör ett hot mot våra liv och vårt samhälle, och det är akut att hantera dem på ett effektivt sätt. Detta är många idag överens om, även politiker som har makten att utforma lösningarna. I vår har också väljare trotsat kylan för att med demonstrationer kräva handlingskraft av sina valda. Samtidigt finns dock andra som demonstrerar MOT de åtgärder som ter sig effektivast för att de är orättvisa, och på internationell nivå gnabbas det mellan länder om vem det egentligen är som ska stå för notan.

I detta nummer av Framtider ställer vi frågan om det är möjligt att utforma en klimatpolitik som både är effektiv och har folkets stöd. Klimatpolitiken kan ibland te sig som ett minfält av olika intressen, men flera av de forskare vars röster finns i detta nyhetsbrev menar att det trots detta finns många vägar framåt.

Välkommen till årets andra nummer av Framtider! 

Se hela nyhetsbrevet i din webbläsare

Innehåll

KRÖNIKA av Malcolm Fairbrother:
Klimatpolitik som funkar - var, när, hur, varför

REPORTAGE av Lotta Nylander
Den rättvisa klimatpolitiken. Bilskatt, flygskatt och berättelsen om det fossilfria Sverige

POD med Göran Duus-Otterström
Rättvisa nödvändig för en effektiv klimatpolitik

POD med Megan Mullin
Climate policies and public support in the US - the way forward

POD med Linda Steg
Politics and psychology. How to gain support for climate policies

Extramaterial

FILM med Malcolm Fairbrother
Saving the earth is easier than you think

UTDRAG ur bok av Kirsti Jylhä
Refusing to Acknowledge the Problem of Climate Change Denial 

 

Är det möjligt att utforma en klimatpolitik som
både är effektiv och har folkets stöd?

Klimatförändringarna utgör ett hot mot våra liv och vårt samhälle, och det är akut att hantera dem på ett effektivt sätt. Detta är många idag överens om, även politiker som har makten att utforma lösningarna. I vår har också väljare trotsat kylan för att med demonstrationer kräva handlingskraft av sina valda. Samtidigt finns dock andra som demonstrerar MOT de åtgärder som ter sig effektivast för att de är orättvisa, och på internationell nivå gnabbas det mellan länder om vem det egentligen är som ska stå för notan.

I detta nummer av Framtider ställer vi frågan om det är möjligt att utforma en klimatpolitik som både är effektiv och har folkets stöd. Klimatpolitiken kan ibland te sig som ett minfält av olika intressen, men flera av de forskare vars röster finns i detta nyhetsbrev menar att det trots detta finns många vägar framåt.

Välkommen till årets andra nummer av Framtider! 

Se hela nyhetsbrevet i din webbläsare

Innehåll

KRÖNIKA av Malcolm Fairbrother:
Klimatpolitik som funkar - var, när, hur, varför

REPORTAGE av Lotta Nylander
Den rättvisa klimatpolitiken. Bilskatt, flygskatt och berättelsen om det fossilfria Sverige

POD med Göran Duus-Otterström
Rättvisa nödvändig för en effektiv klimatpolitik

POD med Megan Mullin
Climate policies and public support in the US - the way forward

POD med Linda Steg
Politics and psychology. How to gain support for climate policies

Extramaterial

FILM med Malcolm Fairbrother
Saving the earth is easier than you think

UTDRAG ur bok av Kirsti Jylhä
Refusing to Acknowledge the Problem of Climate Change Denial