Teaterchefen genomlyst i nytt forskningsprojekt

Vetenskapsrådet har beviljat regissören Carolina Frände och Institutet för framtidsstudier 3,9 miljoner till forskningsprojektet ”Uppdrag: konstnärlig chef”, en kritisk granskning av det konstnärliga chefsuppdragets förhandlingar i scenkonstens formella och informella rum. Frände, tidigare konstnärlig chef på Kulturhuset Stadsteatern, kommer inom ramen för konstnärlig forskning att studera informalitet, makt och estetik i den laddade skärningspunkten mellan chefskap och konstnärskap – belyst och diskuterad inte minst i de senaste årets metoo-debatter.

– Att långsiktigt och med forskningsingång arbeta med frågor om chefskap och informell och formell makt inom scenkonstens institutioner känns som ett privilegium i en teatersamtid som söker nya perspektiv på traditionerna, konventionerna och relationerna mellan konst och ledarskap. Jag hoppas kunna bidra till att – med konstnärliga metoder – fördjupa och vidga ett sådant samtal. Att Vetenskapsrådet ser relevansen i detta glädjer mig verkligen, säger Carolina Frände.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att kunna knyta en av landets intellektuellt mest spännande regissörer till oss, säger institutets vd Gustaf Arrhenius. Nu har vi tre extremt intressanta projekt med konstnärlig forskning som alla knyter an till flera av de stora framtidsfrågor vårt forskningsprogram sedan länge undersöker – som demokratins, mediernas, sanningens och klimatets förutsättningar i det nya århundradet.

Detta är det tredje stora projektet inom konstnärlig forskning som på kort tid förlagts till Institutet för framtidsstudier (IFFS), där totalt 13 miljoner för konstnärlig forskning nu är placerade i en snabbt expanderande internationell vetenskapsmiljö. Sedan tidigare driver dokumentärfilmaren Staffan Julén projektet ”Den värsta lögnen är den dokumentära”, en konstnärs studie av dokumentärbegreppets utveckling i den digitaliserade verkligheten, och i september beviljades konstnärsduon Bigert & Bergström (Mats Bigert och Lars Bergström) nya konstprojekt ”Tipping Point” – även det placerat på IFFS – 1,7 miljoner i stöd.

– I institutets uppdrag ligger att utveckla nya verktyg för framtidsstudier och där kan konstnärlig forskning bidra med både nya perspektiv och metoder, säger Gustaf Arrhenius.

Kontakt

Carolina Frände, carolina@carolinafrande.com

Gustaf Arrhenius, gustaf.arrfheius@iffs.se

Intervju med Staffan Julén: Konsten tar plats i framtidsstudierna