Värderingar som mått på integration

Det finns flera olika typer av integration och en av dem som har fått uppmärksamhet på senare tid gäller värderingar. Hur kan människor från länder där helt andra värderingar än de som råder i Sverige trivas i och fungera i sitt nya land? Tack vare en ny undersökning utförd av World Values Survey kan denna fråga nu faktiskt få svar.

World Values Survey har sedan 1981 genomfört undersökningar i hundratalet länder om värderingar och sociala normer. Ett problem med dessa undersökningar är att migranter av praktiska skäl till stor del av har fallit ur urvalen. Under 2018 gjordes en undersökning av 6 516 personer som kommit till Sverige från en rad olika länder, såväl nyanlända som personer som varit i landet under en längre tid.

Studien är unik och har som syfte att undersöka subjektiva indikatorer för integration. Resultaten visar en delvis annan bild än den man ofta tar del av via media:

– Den bild som vi ser i media, den handlar om utanförskap, parallella samhällen, om skjutningar i förorterna till Stockholm. Det vi ser är en helt annan bild, vi ser en bild av trygghet, säger Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och projektledare för undersökningen, till Sveriges Radios Studio Ett.

En rapport som sammanfattar resultaten från undersökningen kommer att publiceras här på www.iffs.se under maj 2019, Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen.

Klicka här om du vill få ett mail när rapporten finns tillgänlig!

En sammanfattning av rapporten finns redan nu att ta del av här

Läs mer om undersökningen, Migrant World Values Survey.