Värderingar och väljare – om att lägga sin röst på Sverigedemokraterna

Den 4 december publicerades en artikel på DN debatt om främlingsfientlighet bland Sverigedemokraternas väljare. Artikeln hänvisar till en studie som påbörjades i april då skribenterna Peter Hedström och Tim Müller var verksamma vid Institutet för Framtidsstudier.

Debattartikeln "Det är främlingsfientlighet som utmärker SD:s väljare" bygger på studien "Right-wing populism and social distance towards Muslims in Sweden – Results from a nation-wide vignette study" (pdf) av Tim Müller, Peter Hedström, Sarah Valdez och Karl Wennberg vid Institutet för Analytisk Sociologi vid Linköpings universitet.

Studien genomfördes som en reaktion på det ökande inflytande som högerpopulistiska partier har fått på senare år såväl i Sverige som i övriga Europa. Utvecklingen väcker frågor om hur befolkningen i allmänhet ser på minoritetsgrupper och i synnerhet på invandrade muslimer – en grupp som ofta utmålas som den mest främmande. Syftet med studien var att försöka mäta den sociala distansen till den muslimska minoriteten bland svenskar i allmänhet och bland Sverigedemokraternas väljare i synnerhet.

Med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjordes två mätningar, en i april före valet 2014 och en i oktober efter valet. I studien ber man den tillfrågade föreställa sig personer med olika kön, namn, religion, utbildningsnivå och personligt engagemang och frågar sedan hur hen ställer sig till att få dessa personer som granne, som ingift familjemedlem eller som skötare till sina föräldrar.

Studien visar att väljare som röstar på Sverigedemokraterna (2010 och 2014) inte är mer missnöjda med det politiska etablissemanget än övriga väljare. Däremot gick det att se att Sverigedemokraternas väljare var betydligt mer negativt inställda till muslimer än någon annan väljargrupp. Detta ligger i linje med studier i andra länder där man förklarar väljarbeteendet med att vissa grupper betraktar invandring som ett kulturellt och ibland ekonomiskt hot, en uppfattning som tar sig uttryck i att man lägger sin röst på högerextrema partier.

Peter Hedström och Tim Müller påbörjade studien inom det tidigare forskningsprogrammet på Institutet för Framtidsstudier som bland annat omfattade studiet av värderingsförändringar och segregations- och integrationsprocesser. Området kommer delvis att finnas kvar i det nya forskningsprogrammet om än i ny form, då det planeras omfatta studiet av rasism, sexism och diskriminering.

 

Relaterat material