Värdekonflikter mellan migranter och vårdpersonal

En ny studie ska undersöka skillnaderna i kulturella värden mellan migranter och vårdpersonal, vilka strategier som varit framgångsrika i vårdarbetet samt utveckla och utvärdera verktyg för vårdpersonalen inom reproduktiv hälsovård.

Sverige kan anses vara världens mest jämställda land, enligt de värdeundersökningar World Values Survey (WVS) genomför regelbundet. Detta speglar sig i vår syn på sexuella och reproduktiva rättigheter, som t.ex. sex före äktenskap och abort. Vårdpersonal uppmuntras att i sitt arbete använda ett jämställdhetsperspektiv och samtidigt ge en kultursensitiv vård. Skillnader i sociokulturella traditioner och svårigheter att tala om ämnen inom sex, samlevnad och reproduktion kan orsaka missförstånd och i slutändan sämre vård. Hur hanterar vårdpersonalen den här utmaningen?

Forskningsprojektet "Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: låsningar och lösningar i vårdmöten i det mångkulturella samhället" kommer att titta närmare på de strategier vårdpersonalen använder och utforska vilka som varit mest framgångsrika. Man kommer också att undersöka hur skillnaderna i kulturella värden mellan invandrare och vårdpersonal ser ut, vilka fördomar som finns och hur värderingarna förändras över tid. Målet är att i slutändan kunna utveckla och utvärdera verktyg som kan hjälpa vårdpersonal att både reflektera över sina egna värderingar och att ta itu med värdekonflikter.

Projektet som kommer att pågå 2018–2020 är finansierat av Forte och drivs av Birgitta Essén vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Bi Puranen och Pontus Strimling kommer att delta i projektet från Institutet för Framtidsstudier.

Läs mer om projektet

Här hittar du fler projekt om värderingar, etik och moral.