"Vår främsta guide in i framtiden" - Dagens Industri om Gustaf Arrhenius och vårt forskningsprogram

"Han är vår främsta guide in i framtiden. Som vd för Institutet för framtidsstudier är Gustaf Arrhenius Sveriges känselspröt in i morgondagen som forskar på risker och möjligheter med allt från klimatkris och artificiell intelligens till demokratins problem och kriminella samarbeten." Så börjar Dagens Industris porträtt av Gustaf Arrhenius och presentation av vårt nya forskningsprogram: Mänsklighetens vägval - demokrati, teknik, samhälle och framtida generationer. 

I det nya forskningsprogrammet ryms samtida och närliggande samhällsproblem, som gängkriminalitet, såväl som de långa - extremt långa - perspektiven som handlar om globala katastrofer, samhällskollaps och risker som skulle kunna innebära att hela mänskligheten dör ut. 

- Där måste vi först veta hur vi ska analysera sådana risker och sedan vilka beslutsregler som är lämpliga för mycket små risker men som kan leda till något katastrofalt. Det här blev aktuellt att studera i kärnkraftens barndom och det var väldigt bra för kärnkraftens säkerhet med den debatten, säger Gustaf Arrhenius i DI

En allvarlig risk för mänskligheten både på kort och lång sikt är klimatförändringen och dess konsekvenser. En lösning som pågående forskning på institutet tittar på är utvecklingen av så kallad geoengineering.

- Det vill säga att vi skulle påverka atmosfären så att det släpptes in mindre solljus och på så sätt hantera klimatförändringarna. Det är extremt kontroversiellt. Men vi tycker att, givet hur situationen med klimatet är, så måste någon titta på det där. Vi måste lära oss mer om både riskerna och möjligheterna med det, säger Gustaf Arrhenius i Dagens Industri

Ladda ner och läs forskningsprogrammet

Se filmen om vårt forskningsprogram