Hoppa till innehållet

Välfärdslobbyisterna och privatiseringen

Hur kommer det sig att privatiseringen av välfärden i Sverige bara fortsätter, trots skandaler och väljarnas skepsis?

Om statsvetare i slutet av 1980-talet hade ställts inför rika länder som Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA, och fått frågan om vilket av dessa länder som mest troligt stod inför en snabb expansion av vinstdrivande verksamheter på områden som vård, äldreomsorg och skola, skulle förmodligen få ha gissat på Sverige. Existerande teorier på området talade alla för att Sverige tvärtom borde vara ett land som skulle stå emot en sådan utveckling. Icke desto mindre är det just vad som har hänt.

I arbetsrapporten Lobbying for profits: Private companies and the privatization of the welfare state in Sweden, försöker Stefan Svallfors och Anna Tyllström förstå vad som hände genom att rikta ljuset på de privata välfärdsföretagen och deras branschorganisationer. De kommer fram till att det är genom att studera de metoder dessa använder för att säkra ett fortsatt politiskt stöd för privatiseringen, som man kan förstå skiftet och överlag den politisk-ekonomiska utvecklingen i Sverige på senare år.

Läs arbetsrapporten Lobbying for profits eller den publicerade artikeln Resilient privatization: the puzzling case of for-profit welfare providers in Sweden

Läs författarnas debattartikel Välfärdslobbyisterna har lyckats säkra vinsterna i Dagens Samhälle

Vill du veta mer om hur lobbyister arbetar? Då kan du lyssna på intervjun "PR och politik" med Anna Tyllström eller titta på inspelningen av seminariet "Power, policy and profit".