Hoppa till innehållet

PR och politik. Intervju med Anna Tyllström

Hur går det egentligen till när företag försöker påverka politiken via PR-konsulter? Anna Tyllström, forskare i företagsekonomi, gav sig ut på fältet i Almedalen för att studera taktikerna.

I en intervju berättar Anna om de olika typer av verktyg som lobbyisterna använder sig av i sitt påverkansarbete; informationsinsamling, förvaltande av kontakter, hantering av synlighet, användande av olika roller och ideologisk proaktivitet. I synnerhet det sista av dessa är spännande eftersom det är ett verktyg som inte passar in i de teorier om hur lobbyarbete fungerar. I intervjun diskuteras också hur knepigt det kan vara att identifiera vilka aktörer som faktiskt agerar som lobbyister.

Lyssna på intervjun här:

Anna redogör för studien i kapitlet "Lobbying in practice: an ethnographic field study of public affairs consultancy" i boken Power, policy and profit. Corporate engagement in politics and governance, red: Christina Garsten och Adrienne Sörbom.

Studien ingår i projektet Underjordisk politik. De policyprofessionellas liv och arbete