Vad är utilitarism?

"Det är en konsekventialistisk teori vilket betyder att man anser att det är en handlings konsekvenser som betyder något, inte handlingen i sig." I Ideologipodden förklarar Karim Jebari den filosofiska tankeströmningen utilitarism.    

 

Relaterat material