"Lena Andersson misskrediterar filosofiämnet"

"Genom att skrapa lite på ytan blir det alltså snabbt tydligt att det under de filosofiska pretentionerna finns väldigt lite substans. Avsaknaden av begripliga argument döljs bakom påhittade filosofiska positioner, som utan förklaring hävdas implicera orimliga slutsatser." Så skriver Emil Andersson, fil. doktor i filosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet och verksam vid Institutet för framtidsstudier, om Lena Anderssons krönika i Svenska Dagbladet med titeln "Inför katastrofen blir människan bara ett medel".

I Svenska Dagbladet skriver Emil Andersson under rubriken Kommentar och svar om filosofin och klimatfrågan:

"Lena Andersson har nyligen väckt uppmärksamhet med ett allvarligt faktafel i en krönika om klimatfrågan. Många har med rätta kritiserat detta misstag såväl som hennes tvivelaktiga påståenden om klimatjournalistikens tillkortakommanden. I sin uppföljande krönika ”Inför katastrofen blir människan bara ett medel” vill Andersson emellertid skjuta dessa frågor åt sidan och istället, enligt egen utsago, ägna sig åt politisk filosofi.

Anderssons filosofiska ambitioner har tidigare kommit till uttryck i boken Om falsk och äkta liberalism (2019). Hennes försök att där leda i bevis att enbart en extrem form av nyliberalism förtjänar epitetet ”äkta liberalism” har jag ingående granskat på annat håll. Andersson tycks nu ha övergett talet om ”äkta” liberalism, och går med på en distinktion mellan ”klassiska liberaler och nyare”. Men det huvudsakliga problemet med Anderssons försök att ägna sig åt filosofi består. Nämligen att hänvisningarna till olika filosofer och idéströmningar enbart tjänar som tunn fernissa, vilken tycks syfta till att få de egna resonemangen att framstå som djupsinnigare än de egentligen är. Om man bara skrapar lite på ytan blir det tydligt att detta är långt ifrån filosofi – inklusive populärfilosofi – i egentlig bemärkelse. Trots Anderssons påstådda beundran för Platon och Aristoteles kan det hon producerar inte beskrivas som annat än (möjligen oavsiktlig) sofism."

Läs hela Emil Anderssons svar till Lena Andersson: Kommentar och svar om filosofin och klimatfrågan

Relaterat material