Ny rapport: Unik studie av migranters värderingar

Det globala forskarnätverket World Values Survey har i många år mätt värderingar i många av världens länder. En grupp som dock inte har blivit särskilt väl representerad i materialet är migranter. Hur dessa personer förhåller sig till sina nya hemländer har därför varit relativt okänt. Tills nu.

Under hösten 2018 genomfördes över 6 000 omfattande enkätintervjuer med migranter som idag bor i Sverige för att ta reda på vad de tänker om sitt nya hemland, om arbete, utbildning, jämställdhet och om respekten för att varje människa har rätt att själv bestämma över sitt liv.

Institutet släpper idag en första rapport från WVS där en del av resultaten presenteras, Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen. Fokus ligger här på migranter från de sju vanligaste ursprungsländerna; Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien och Turkiet.

Intervjuerna bygger på det omfattande frågebatteri som World Values Survey använder i sina ordinarie studier och datamaterialet kommer att göras fritt att användas via nätverkets webbplats sommaren 2020, då även data från den nu pågående våg 7 släpps.

Till worldvaluessurvey.org där du under Data & Documentation kan hitta tidigare vågors data