Tvärvetenskap på IFFS uppmärksammas

Forskarnas tvärvetenskapliga samtal startade under kaffepauserna. Filosofen Julia Mosquera och psykologen Kirsti Jylhä bestämde sig för att forska tillsammans om människors känslor kring klimatförändringarna. Arbetet resulterade i en gemensam artikel som nu prisats av ett EU-finansierat forskningsprojekt om människors tillit till experter. Deras samarbete uppmärksammas i tidningen Curie

– Det kunde vara så att jag pratade om ett fenomen eller begrepp som undersöks inom psykologin och Julia sa att ”inom filosofin använder vi den här termen för att beskriva det.” Det var spännande. I och med att jag lärde mig mer såg jag saker som psykologin inte hade kunnat analysera på samma sätt, berättar Kirsti Jylhä, i tidningen Curie

I den prisade artikeln analyserar forskarna olika klimatkänslors lämplighet och förser läsarna med verktyg för att utvärdera sina känslor. De båda menar att det inte finns någon allmängiltig "rätt känsla". 

- Kan jag njuta av en varm sommardag, eller ska jag känna oro med tanke på vad som ligger bakom värmen? Båda reaktionerna kan vara rationella eftersom de handlar om två olika aspekter av klimatförändringarna. Klimatförändringarna är ett komplext fenomen som omfattar en mängd aspekter som framkallar olika reaktioner, säger Julia Mosquera.

 

Relaterat material