Tankar om självkörande fordon

I takt med att teknologin som krävs för självkörande fordon gör framsteg, söker alltfler icke-tekniska frågor sina svar. Vem är det till exempel som bär ansvaret för en självkörande bil när ingen förare sitter vid ratten? Vad händer med alla lastbilschaufförer om transporterna kan skötas av robotar? Vad händer med dödstalen när antalet organdonationer drastiskt minskar som en följd av ökad säkerhet i trafiken? Och vad kan en snabbt minskande efterfrågan på olja, och ökande efterfrågan på litium, innebära för maktbalansen i världen?

Dessa och en hel rad andra frågor lyftes upp av Gustaf Arrhenius, vår VD och professor i praktisk filosofi, vid Transport Initiative Seminar som anordnades på Chalmers i Göteborg i november. Där möttes såväl forskare som representanter från näringsliv och offentlig sektor för att diskutera olika aspekter av hur framtidens transporter kan komma att fungera och de konsekvenser utvecklingen kan få.

Här kan du se Gustafs tankeväckande presentation, ca 17 min om "Ethical, legal and political implications of self driving vehicles".

Alla talares presentationsmaterial kan du hitta här