Hoppa till innehållet

Försiktighetens pris. En intervju om hur vi kan hantera risker

Hur ska vi hantera den snabba utvecklingen av allt mer komplicerade teknologier? Lyssna på en intervju med Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om försiktighetsprincipen och svårigheten att hantera risker.

Ett av områdena i det nya forskningsprogrammet handlar om nya teknologier och hur de kommer att påverka människans framtid. Insikten har nått oss att dessa inte alltid är av godo, utan faktiskt skulle kunna utgöra orsaken till mänsklighetens utdöende. Det finns alltså anledning att iaktta stor försiktighet, men försiktigheten har i sig också ett pris.

Den 8 april var Christian Munthe och Olle Häggström, professor i matematisk statistik, inbjudna till vårt forskarseminarium för att prata om risker och försiktighet. Christian presenterade då huvuddragen i sin bok The Price of Precaution and the Ethics of Risk där han bland annat pekar på att frånvaron av försiktighet kan vara lika vådlig som överdriven sådan. Efter seminariet bad vi Christian att berätta mer om den så kallade försiktighetsprincipen, och det blev ett samtal om balansgången mellan möjligheter och risk, om buffertar och försäkringar, om genmodifierade grödor, artificiell intelligens och svenskt försvar, om att beslut sällan fattas på ett sätt som gör riskbedömning möjlig och om behovet av en ny samhällsordning.

 

Försiktighetens pris. Intervju med Christian Munthe by Institutet För Framtidsstudier on Mixcloud