Svd recenserar Klimat och moral

Moralen är otillräcklig för att få oss att handla rätt. Dessutom väger individuella uppoffringar för klimatet väldigt lätt när man tänker på de enorma förändringar på samhällsnivå som krävs. Så vad göra? Marit Furn söker svar i boken Klimat och moral som hon recenserar i SvD.  

Läs hela recensionen här: Skillnad på vad folk bör - och vad de gör

"Insikten om vår ovilja till offer leder John Broom till en moraliskt mer radikal slutsats. Han vill frigöra den rika världen från det moraliska kravet att tackla klimatkris och globala orättvisor på samma gång. I stället förespråkar han en lösning där den rika världens omställning finansieras med ökade statsskulder, så att ingen här och nu kännbart behöver sänka sin standard. Rättvisetanken skjuts på framtiden, inte för att världens fattiga inte vore värda en jämlikare fördelning av välståndet redan i dag, utan för att det, menar han, är en strategi som krasst kan fungera.

I sitt eget fina översiktskapitel refererar redaktör Linton själv till sensmoralen i Brechts Den goda människan i Sezuan: Samhället måste organiseras så att vi inte behöver förlita oss på människors godhet. Detta är både a och o. Moraldiskussioner må vara nödvändiga för att staka ut en önskvärd riktning. Men i fråga om klimatkrisen är det i dag knappast bristen på moral som är problemet - vi är på det stora hela redan överens om vad vi borde. Det som saknas är incitament att handla rätt," skriver Marit Furn i Svenska Dagbladet. 

Läs mer om boken Klimat och moral: Hur ska vi leva när allt står på spel?

Relaterat material