Får aktivistisk forskning finansiering?

Ibland tar forskare ställning i samhällsfrågor på sätt som uppfattas som aktivistiska. Hur öppna forskare är med sina ställningstaganden varierar mycket. En del tycker att tydliga ställningstaganden gör att forskningens objektivitet kan ifrågasättas. Men kan aktivistisk forskning få finansiering av forskningsråden? Märks aktivismen redan på ansökningsstadiet? Stefan Svallfors, forskare på IFFS och huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på forskningsfinansiären Vetenskapsrådet intervjuas i tidningen Curie.  

Stefan Svallfors menar att forskning som präglas av hård aktivism skulle ha svårt att få finansiering hos Vetenskapsrådet. Dock kan det vara svårt att märka redan i ansökningsstadiet. 

- Men i förlängningen skulle ett sådant projekt få problem för när man rapporterar är det vetenskapliga publikationer som räknas, säger Stefan Svallfors till Curie.

Läs hela artikel i Curie: Får en forskare vara aktivist? 

Relaterat material