Staden 2100: tävla med din vision

Paris Institute for Advanced Study och 2100 Fondation samt Institutet för framtidsstudier utlyser för första gången tävlingen Positive Future för att uppmuntra skapandet och spridandet av övertygande visioner om en positiv framtid. Tävla med ditt bidrag - tävlingen är öppen för alla!

Temat för tävlingen är Staden 2100 och inbjuder till att tänka nytt kring livet i en urban miljö. Hur ser morgondagens hållbara och livsbejakande stad ut? Vilka länkar finns mellan stad och landsbygd? Tävlingen öppnar för mottagande av bidrag i mars 2021.  Läs mer på Postive Futures sajt

Se en kort film om tävlingen

 

VEM, NÄR OCH HUR?

Vem?

Tävligen är öppen för alla oavsett nationalitet, ålder eller yrke. Bidrag kan skickas in individuellt eller i grupp.

När?

Hur?
Bidrag kan ha följande format:

PRISER

Priser kommer att delas ut till de bästa bidragen i fyra kategorier. Ett förstapris kommer dessutom att delas ut till det bästa bidraget oavsett kategori.

BEDÖMNING OCH URVALSKRITERIUM

Berättelsens originalitet och visionens önskvärdheten och realism är de främsta bedömningsgrunderna. Berättandets kvalitet och bidragets förmåga att skapa engagemang kommer också att tas i beaktande.