Saknas utvärdering av insatserna mot gängvåldet

Mer pengar läggs på att komma åt gängkriminaliteten. Men har åtgärderna önskad effekt? Amir Rostami pekar i en intervju i tidningen Dagens Arena på att utvärderingen av åtgärder ofta är dålig. "Inom polisverksamheten kan man mäta att det producerats en massa ärenden, hur mycket tid olika processer ärenden tar, att jättemycket vapen har beslagtagit och att fängelserna är fulla. Men man följer inte upp om och i så fall hur detta har påverkat brottsutvecklingen. Har det bidragit till att skjutningar eller bedrägerierna minskat? Har rätt aktörer gripits med mera?"

Läs hela intervju i Dagens Arena: https://www.dagensarena.se/innehall/kriminolog-saknas-utvardering-av-insatserna-mot-gangvaldet/

 

Relaterat material