Amir Rostami: Sex förslag för att bekämpa bidragsbrottsligheten

"Trots åtgärder fortsätter kriminella att utnyttja välfärds­systemen. Jag lägger i dag fram sex förslag för att stoppa bidrags­brottsligheten", skriver regeringens utredare och forskare vid Institutet för framtidsstudier, Amir Rostami idag på SvD debatt.

De sex förslagen är:

1. Ge myndigheter ett reglerat uppdrag att förebygga välfärds­brott. Det brotts­förebyggande arbetet måste stärkas för att förhindra att statens medel kan utnyttjas av kriminella. Ge därför Försäkrings­kassan, Pensions­myndigheten, CSN, Migrations­verket och Arbets­förmedlingen ett reglerat uppdrag att arbeta strukturerat och kunskaps­baserat för att förebygga välfärds­brott.

2. Se över och förenkla regelverken. De regelverk som styr välfärds­systemen är ett svåröverskådligt lapptäcke som i många fall innehåller kryphål.

3. Gör det möjligt för myndigheter att inhämta fler uppgifter. En av de vanligaste orsakerna till välfärds­brott är att den sökande lämnar felaktiga uppgifter som myndigheten inte kan kontrollera.Ge Försäkrings­kassan och Pensions­myndigheten möjlighet att hämta fler uppgifter från andra myndigheter, banker, arbetsgivare och uppdrags­givare.

4. Inför sanktionsavgifter för dem som fuskar. Många av dem som begår överträdelser mot välfärds­systemen får ingen reaktion alls från samhället. Låt utbetalande myndigheter, kommuner och arbetslöshets­kassor ta ut en avgift av den som lämnar felaktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden.

5. Låt Ekobrottsmyndigheten utreda allvarligare bidrags­brott. De allvarligare bidrags­brotten behöver mötas av specialister på brotts­bekämpning.

6. Inför en bidragsspärr för dem som döms. Det saknas slagkraftiga åtgärder mot den allvarligare bidrags­brottsligheten. Inför därför ett system med bidrags­spärr där den som döms för allvarligare bidrags­brott får en spärr under en bestämd tid.

Läs mer på Svenska Dagbladet: ”Bidragsspärr bör kunna användas mot dömda” > https://www.svd.se/a/JQyqJ7/amir-rostami-bidragssparr-bor-kunna-anvandas-mot-domda

Relaterat material