DN Debatt: ”Regeringens krispolitik måste rymmas i klimatramverket”

Är krispaketen och politiken som nu förs för att hantera coronakrisen förenlig med de klimatpolitiska målen? "Återhämtningspolitiken får inte bli en konserverande kraft utan stimulera önskvärd strukturomvandling." Det skriver företrädare för Klimatpolitiska rådet, bland andra Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och forskare på Institutet för framtidsstudier på DN debatt

Läs hela artikeln: ”Regeringens krispolitik måste rymmas i klimatramverket”

Författarna skriver: 

"En akut kris mobiliserar handling – frågan är: vilken handling? Hittills har fokus med rätta legat på att möta de akuta effekterna, främst att rädda liv, skydda hälsa och trygga människors försörjning. Allteftersom perspektivet förskjuts till återhämtning blir frågan alltmer: Hur kan de enorma resurser som nu omsätts underlätta en lång­siktigt hållbar ekonomisk utveckling och en fossilfri framtid?"

Läs mer

Institutet för framtidsstudiers forskare belyser coronakrisen utifrån sina expertområden. Alla intervjuer i media, artiklar av forskare, videor och annat material relaterat till corona hittar du på iffs.se/corona