Olle Häggström om riskerna med AI

Trots att AI-teknik har potential att vara omstörtande och avgörande för mänsklighetens framtid är det få politiker som ägnar frågan särskilt mycket uppmärksamhet. Detta måste förändras. Det är ett av budskapen i Olle Häggströms nya bok Tänkande maskiner. Han intervjuas i senaste numret av tidningen Ny Teknik.

- Det är tydligt att kompetens i ai-utveckling inte behöver sammanfalla med kompetens i ai-filosofi. Att bygga jordnära ai är inte samma sak som att tänka brett och stort kring den artificiella intelligensens framtid, säger Olle Häggström. 

Läs artikeln: ”En superintelligent ai riskerar att avvika kraftigt från mänskliga mål”

 

Relaterat material